Projekt zdraví
a dopravní výchova

Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy

Více o projektu
';


O projektu

NIDVÚčelem projektu je aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplného chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt povede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových skupin. Hlavním programem projektu je zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce s pedagogy, následně se žáky. Vzniknou nové didaktické materiály a výukové objekty a bude vytvořeno poradenské a konzultační zázemí pro ZŠ. Budou realizovány vzájemné návštěvy na školách, předávání zkušeností, příklady dobré praxe, individuální konzultace a ukázkové hodiny přímo ve třídách s pedagogy a se žáky. Budou zasaženy cílové skupiny ZŠ zapojených do projektu (i školy nezapojené do projektu).

PhDr. Ivana Shánilová

Hlavní manažerka projektu

775 571 608
222 122 301
shanilova@nidv.cz

Mgr. Pavla Matoušková

Lektorka – odborník z praxe – oblast Zdravý životní styl
777 737 594
222 122 313
matouskova@nidv.cz

Marcela Řeřábková

Manažerka klíčových aktivit KA 02 a KA 03
775 571 661
222 122 314
rerabkova@nidv.cz

Bc. Ivana Korytová

Manažerka klíčových aktivit KA 01 a KA 04
777 866 904
222 122 301
skorytova@seznam.cz

PaedDr. Lenka Frajerová

Expert – koordinátor
Lektorka vzdělávání – oblast Dopravní výchova
608 956 450
studiolines@studiolines.cz